• Lwów – Lemberg
  • Ulica Akademicka – Akademiegasse
  • Karta Korespondencyjna , obieg 1902
  • Nakład : M.R.
Lwów, ulica Akademicka

Lwów, ulica Akademicka

Stare Pocztówki 064