Pocztówka z lat 1970-tych XX wieku przedstawiająca Sanatorium „Budowlani” w Krynicy.

  • Krajowa Agencja Wydawnicza c. 1977
  • fot. J. Tymiński
  • Sanatorium „Budowlani”
Wczasy PRL - Sanatorium BUDOWLANI  w Krynicy, 1977

Wczasy PRL – Sanatorium BUDOWLANI w Krynicy, 1977

Wczasy w PRL stare pocztówki 183