Piękna fotografia, zwana w PRL-u fotografią barwną 😉 . Na tejże fotografii barwnej baczny obserwator bez trudu dostrzeże śmigające czerwienią tramwaje i autobusy, a także ruch pieszy i samochodowy. Z prawej strony widać również historyczny i nie istniejący budynek SEZAM.

  • Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej
  • fot. H.Pawlak
  • Krajowa Agencja Wydawnicza
  • Zakłady Fotograficzne Gdańsk
  • 1987
  • nakład 3000 egzemplarzy
Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, Warszawa PRL

Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, Warszawa PRL

Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, Warszawa PRL

Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, Warszawa PRL

Reklamy