Stara pocztówka przedstawiająca Sanatorium SILESIA w Krynicy

  • Krynica, Sanatorium SILESIA
  • fot. S. Arczyński
  • Biuro Wydawnicze RUCH
  • nakład: 1000 egz.
  • 1964

 

Wczasy w PRL stare pocztówki Krynica "SILESIA", 1964

Wczasy w PRL stare pocztówki Krynica „SILESIA”, 1964

Wczasy w PRL stare pocztówki 189

Reklamy