Henryk Weyssenhoff (1859-1922) był malarzem naturalistą, malował gównie nastrojowe, realistyczne pejzaże, charakteryzujące się liryzmem, poezją.  Głównym przedmiotem jego malarskiej twórczości był krajobraz kresowy. W jego dziełach nie brak jest pewnej nuty nostalgii, tajemniczości, ale i magii.  Tworzył także grafikę oraz rzeźbę. Był członkiem ugrupowania artystycznego Pro Arte. Weyssenhoff ilustrował także książki.

W roku 2006 (Wydawnictwo DiG) ukazała się książka Anety Pawłowskiej: „Henryk Weyssenhoff (1859-1922). Zapomniany bard Białorusi”.  Książka stanowi jest próbą monografii Henryka Weyssenhoffa, należącego na przełomie XIX i XX wieku do bardziej znanych malarzy polskich. Uzyskał staranne wykształcenie w Petersburgu, Monachium oraz Paryżu. Był malarzem naturalistą z tradycji i przekonania, lecz naturalizm jego jest pełen poezji, symboliki i uczucia.

Poniższa pocztówka stanowi reprodukcję obrazu „Świt na jeziorze”. Jest to piękny, nostalgiczny pejzaż z czaplami.

 

rewers Stara Pocztówka, 1921 H. Weyssenhoff Świt na jeziorze

rewers Stara Pocztówka, 1921 H. Weyssenhoff Świt na jeziorze

Stara Pocztówka, 1921 H. Weyssenhoff Świt na jeziorze (2)

Stara Pocztówka, 1921 H. Weyssenhoff Świt na jeziorze (2)

  • Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie
  • H. Weyssenhoff
  • Świt na jeziorze
  • Ser. 125/10
Reklamy