seria JASEŁKA powstała w latach ca. 1914-1916
nakład Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN), na cele Legionów Polskich przy armii austriackiej.
Cechą wyjątkową prezentowanych tu pocztówek jest ich wspaniały stan zachowania……

Reklamy