Piękny zbiór pocztówek – współczesnych reprintów wg. oryginałów ze zbiorów pana Marka Sosenki.

https://plus.google.com/photos/101757578779747600083/albums/5718340047947625537