Nimfy tańczące do muzyki satyra. Stara poczówka.

 

A. Thomas – Taniec nimf w MUSEUM TOMATORUM – Skład staroci – MyViMu.com – Moje Wirtualne Muzeum.

Reklamy