Henryk Czaki na starej pocztówce fotograficznej wydanej przez Polonia Kraków nr 262

 

źródło:  Henryk Czaki w MUSEUM TOMATORUM – Skład staroci – MyViMu.com – Moje Wirtualne Muzeum.

Reklamy